hamile-kadin

Kadın İşçinin Kanunen Hakkı Olan Doğum İzni Süreleri Ne Kadardır?

Kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılamazlar.

Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki süreye 2 ay daha eklenmektedir.

Sağlık durumu elverdiği sürece, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

Çalışılarak geçirilen süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Ayrıca kadın işçilerin doğum izni sonrasında 6 aya kadar ücretsiz izin alma hakları vardır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Hangisi Doğru? Doğum İzni Sıralaması Nasıl Olacak?

Hangisi Doğru? Doğum İzni Sıralaması Nasıl Olacak?

Çalışan kadın olmak toplumumuzda diğer (annelik vb.) görevleri de beraberinde getirmiştir. Yasa koyucu, çalışma hayatında …