sozlesmenin-haksiz-feshi

Geçerli Sebep Göstermeksizin İş Akdinin İşverence Feshi

Soru:

“Merhabalar;

5 yıldır çalışmış olduğum bir firma tarafından haksız yere iş akdimin fesih edildiğini düşünüyorum. Tarafıma yapılan haksızlıkları ispatlamam mı gerekiyor.

Konu ile ilgili ne yapabilirim? Bilgilendirirseniz sevinirim.”

Cevap:

Yasal düzenlemeler gereği; 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aydan beri çalışan işçi, iş sözleşmesinin feshinin haklı nedenlere dayanmadığını iddia ediyorsa fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe iade davalarında ispat yükümlülüğü işverene aittir.

İşe iade konusu ile ilgili sözlük içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …