is-yerinde-kalp-krizi

İşyerinde Kalp Krizi, İş Kazası Kapsamında Mıdır?

Soru:

“Merhaba,

İşyerinde gerçekleşebilecek bir kalp krizi de iş kazası kapsamında mı değerlendirilir?

Teşekkürler”

Cevap:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde İş Kazasının tanım olarak;  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

5510 sayılı Kanunda sınırlama getirmeksizin, sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olayların iş kazası sayılacağı belirtilmiştir. Kurum tarafından yayımlanan 2011/50 sayılı Genelgede,  dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirilen bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeni ile vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkan bulunmadığı hüküm altına  alınmıştır. Bu bağlamda, SGK uygulamasında sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada dışarıdan bir etki olmaksızın (sigortalının işvereni ile veya diğer sigortalılar ile tartışması sonrası kalp krizi geçirmesi gibi) kalp krizi geçirerek vefat etmesi durumunda bu olay iş kazası olarak sayılmayacaktır.


İş Kazası Kazası Merak Edilenleri, Uzmanına Sorduk:

 

5510 Sayılı Kanun’a göre; iş kazası nedir?

  • İş kazası sayılabilme koşulları nelerdir?
  • Nerede gerçekleşen kazalar iş kazası kapsamında değerlendirilebilir?
  • Bir kazanın iş kazası olup olmadığına hangi kurum karar verir?
  • Sigorta müfettişlerinin iş kazası raporuna itiraz edilebilir mi?

İlke Hukuk Bürosu‘ndan Avukat Onur Temurlenk, İş Kazası konusu ile ilgili ayrıntıları iskanunu.tv için anlatıyor.

 


Büyük görsel: Yknzlp

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

Hangi işletmeler iş kazası teşvikinden faydalanacak, teşvik oranları ve yararlanma süresi ne olacak?