sigorta-prime-tabi-kazanclarin-alt-ve-ust-sinirlari-nasil-belirlenir

Sigorta Primine Tabi Kazançların Alt ve Üst Sınırları Nasıl Belirlenir?

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

SGK’ya tabi olan çalışanların Prime Esas Kazançları dikkate alınarak SGK ve İşsizlik sigortası primler ödenmektedir. Sigorta primlerinin hangi oranlarda ödeneceği ve bu primlerin işçi mi, işveren mi, tarafından ödeneceği yasa ile düzenlenmektedir. İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primleri, işçilerin brüt ücretlerinde bir azalmaya yol açmamaktadır, bu primler işveren tarafından ayrıca ödenmektedir.

Çalışanların sigorta prim ödemelerinin yapılacağı ücretleri konusunda bazı sınırlamalar getirilmiştir. İşçilerin prime esas kazançlarının belirlenmesi konusunda alt ve üst sınır düzenlenmiştir. Çalışanların sigorta primine tabi tutulacak günlük kazançlarının altı sınırı 4857 sayılı kanun gereği belirlenen asgari ücretin bir günlük tutarıdır. Üst sınır ise günlük asgari ücretin 6,5 katıdır. Çalışanın ücretinin prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde yalnız belirlenen üst sınır dikkate alınarak sigorta primi kesintisi uygulanmaktadır.

Örneğin; 2014 yılı ikinci yarısında asgari ücret 1134 TL’dir.

Prime esas kazanç alt sınır(günlük ); 1134/30=37,80 ‘dir.
Prime esas üst kazanç ise(günlük ); 37,80*6,5=245,7’dir.
Aylık 1134*6,5=7371 TL

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …