asgari-gecim-indiriminden-kimler-faydalanabilir

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

 

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

 

Bu yazımızda, ülkemizde belki de milyonlarca çalışanın bihaber olduğu ve işveren ile personeli arasında anlaşmazlıklara neden olan asgari geçim indirimi konusuna değineceğiz.

Asgari Geçim İndirimi Tutarı

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden geçerli olarak “Asgari Geçim İndirimi” düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır.

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı gereği ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının;

  • Ücretlinin kendisi için % 50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için % 10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için % 7,5’i, diğerleri için % 5’i esas alınarak uygulanacaktır.

 

Asgari geçim indiriminden yararlanan

İndirim oranı

Çalışanın kendisi

%50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş

%10

1. çocuk

%7,5

2. çocuk

%7,5

3. çocuk

%5

4. çocuk

%5

NOT:Türkiye Büyük Millet Meclisinde sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişikliğe gidilmesi beklenen Tasarıda  Asgari Geçim İndirimi ile ilgili değişiklik de gündeme gelmektedir. Eğer Tasarıdaki madde Yasalaşırsa; üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi oranı %5 yerine %10 uygulanacak. Dolayısıyla tasarının yasalaşması halinde, 3 veya daha fazla sayıda çocuğu olan bir çalışanın maaşında bir miktar artış olması beklenmektedir.

Yukarıda açıklanan oran ve tutarlar kullanılarak elde edilen tutarın, ilgili takvim yılında, gelirlerin vergilendirilmesi konusunda belirlenen 1. gelir vergisi diliminin oranı ile çarpılması sonucunda, ödenecek gelir vergisinden indirilecek tutara ulaşılacaktır.

Yasada yapılan açıklamalar gereği;
*ÇOCUK kapsamı; ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu (nafaka yükümlülüğü bulunan veya evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil), 18 yaşını doldurmamış, öğrenimine devam etmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olanlar,
* kapsamı; aralarında yasal evlilik bağı bulunanlar ,
Kişileri ifade etmektedir.

Asgari geçim indirimi tutarının tespitinde, gelirinin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, eşlerin çalışması durumunda, eşlerin her ikisi için ayrı ayrı, çocuklar için tanımlanan indirim, yalnız bir eşin ücretine  uygulanacaktır. Uygulama, ücretlinin geliri elde ettiği tarihteki medeni hali esas alınarak gerçekleştirilecek; boşanma halinde, nafaka yükümlülüğü yolu ile bakılmakta olunan çocuklar, nafaka ödeyen açısından indirim kapsamında değerlendirilecektir.

Kimler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.  maddesi  kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

NOT: Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını geçmemekte ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmamaktadır. Asgari geçim indiriminin ücrete dahil bir ödeme olmadığı da gözden kaçırılmamalıdır.

2015 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:
Aylık Brüt Asgari Ücret: 1.201,50 TL

 

Medeni Hali

Aylık

Medeni Hali

Aylık

Bekar

90,11 TL

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

108,14 TL

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

90,11 TL

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

121,65 TL

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

103,63 TL

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

135,17 TL

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

117,15 TL

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

144,18 TL

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

126,16 TL

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

153,19 TL

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

135,17 TL

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır

153,19 TL

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

135,17 TL

Ne kadar Asgari Geçim İndirimi tutarınızın olduğunu öğrenmek için;
http://ynb.datassist.com.tr/vergi_iadesi.jsp#bolge

Hakkında iskanunu

Göz atın

Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir Mi?

Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir mi?

Asgari Geçim İndirimi ya da daha bilinen adıyla; AGİ, çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına …