Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamuoyunda bilindiği üzere doğum yardımı hakkında 6637 sayılı Kanun ile çeşitli soru işaretleri de son bulmuş oldu. Doğum Yardımı; 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde eklenerek 15.05.2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

Doğum Yardımından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır.

Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Doğum Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvurusu, Yönetmelik kapsamına girenler tarafından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılmaktadır.

Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek  zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır.

Başvuru anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ya da mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır.

Doğum yardımından yararlanmanın diğer şartları ve merak ettikleriniz için;

Doğum Yardımı Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız…

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

Kamu çalışanlarına sağlanan haklardan olan Aile Yardımı, Çocuk Zammı, Çocuk Yardımı gibi ödemeler, özel sektör …