Özel İstihdam Büroları Faaliyet Alanları

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

 

İş arayanların uygun oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir.

Özel istihdam büroları hakkında mevcut yasal düzenlemeler nedir?

– 4857 sayılı İş Kanununun 90. maddesi,

– 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17-20. maddeleri,

– Özel İstihdam Büroları Hakkında Yönetmelik (01/08/2008 tarih ve 26954 sayılı Resmî Gazete),

– Türkiye İş Kurumu tarafından 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20. Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108. Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ (06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmî Gazete ile 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmî Gazete)

– 2013/1 Özel İstihdam Büroları Genelgesi.

Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunabilecekler?

Özel istihdam büroları;

  • Yurt içinde ve İŞKUR tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yurtdışında işe yerleştirme faaliyetinde bulunabilirler,
  • İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ya da işgücünün istihdam edilebilirliğini veya istihdamın sürdürülebilirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunabilirler,
  • Firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyetinde bulunabilirler.
  • Mesleki eğitim düzenleme faaliyetinde bulunabilirler.

Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunamazlar?

Özel istihdam büroları;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunamazlar,
  • Mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamazlar,
  • Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklularla ilgili iş ve işçi bulmaya aracılık yapamazlar.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28592 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, …