Türkiye’de Noel Tatili Uygulaması Var mı?

Günümüzün küreselleşen ekonomilerinde küresel bir işgücü ile karşılaşmaktayız ve dünyanın hemen tüm ülkelerinde farklı milliyetlerden, sayıları gittikçe artan, değişik inanç ve geleneklere sahip yabancı işçi istihdam edilmektedir. Bu da ülke vatandaşlarının dini tatillerinin dışında başka dinlere mensup çalışanların da ihtiyacı olan dini tatillerden biri olan Türkiye’de Noel Tatili Uygulaması Var mı? sorusunu gündeme getirmektedir.

Karşılıklılık esasına dayalı bazı uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kural olarak tüm yabancı çalışanlar çalıştıkları ülkelerin iş mevzuatına tabidirler.

Bu nedenle, Hristiyan inancının gereği kutlanan Noel, ülkemizde tatil günlerini düzenleyen “2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” da belirtilen günlerden olmadığından işverenlerin Noel’i tatil olarak kullandırması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Fakat 4857 Sayılı İş Kanunu, ulusal ve genel tatillerde çalışma ile ilgili “saklı haklar” başlıklı 45. Maddesi ikinci fıkrasında “Bu hususlarda (hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklarda, ücretli izinlerde) işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır” hükmünü içerdiğinden, yabancı çalışana gerek sözleşme gerekse işverenin inisiyatifiyle ücretli Noel izni verilmesinde bir sakınca yoktur.

Uygulamada, ülkemizde kurulu yurtdışı merkezli şirketlerin şubelerinde, temsilciliklerinde ve irtibat bürolarında çalışmakta olan yabancı uyruklu personelin bir kısmının Noel tatillerini geçirmeleri için ücretli izin kullandırdıkları görülmektedir.

Bunun dışında, büyükelçilik ve konsolosluklar gibi yabancı misyonlar, kendi ülkelerinin genel tatil günlerinde kapalı olduğundan, adı geçen misyon çalışanları Noel tatillerini kullanabileceklerdir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …