Bir Kimsenin Sigortalı Olabilmesi İçin En Az Kaç Yaşında Olması Gerekmektedir?

Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; sigortalılık bildirimleri için tanımlanmış bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu konudaki yasa hükmü; “Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar” şeklindedir. Bu kapsamda; herhangi bir kimsenin sigortalı olabilmesi için gereken kural; belirli bir yaşa gelmesi değil, bir iş sözleşmesine dayalı olarak bir veya daha fazla işverene bağlı olarak çalışmasıdır.

Öte yandan; 4857 sayılı Yasa kapsamında yer alan işlerde ve işyerlerinde 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları yasaklanmış, 14-15 yaşlarındaki çocukların, 15-18 yaşındaki gençlerin çalışabileceği işler yönetmelik ile belirlenmiştir. Sonuç olarak; herhangi bir kimsenin çalışmaksızın sigortalı bildirimi yapılması söz konusu olamamaktadır. Böylesi bir sigortalılık bildirimi, gerçek dışı bir bildirim niteliği taşıdığından; SSK tarafından yapılacak inceleme ve denetimler sonucunda iptal edilebilecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Emeklilerin Maaşından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı

Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Emeklilerin Maaşından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı

Yapılan yeni düzenleme ile kendi nam ve hesabına çalışan emeklilerin maaşından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi …