Belirli Günler Çalışan İşçinin Asgari Geçim İndiri Nasıl Hesaplanır?

01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında uygulanmak üzere, Asgari Geçim İndirimi (AGI) düzenlenmiştir. Bu kapsamda; çalışanların medeni durumları ve kapsama dahil olması gereken çocukları esas alınarak AGI hesaplanmaktadır. Hesaplanan AGI tutarları ilgili olduğu ücretle birlikte işçiye ödenmektedir.

AGI uygulaması bakımından kısmi hesaplama söz konusu olmamaktadır. Bir çalışan ayın tümünde çalışmamış olsa bile, ilgili ayda genel esaslar çerçevesinde hesaplanacak tüm AGI tutarından yararlanabilmektedir. Ancak; bu şekilde hesaplanan AGI tutarının ilgili ayda ödenmesi gereken gelir vergisi tutarını aşması halinde, yararlanılacak AGI tutarı ödenmesi gereken gelir vergisi tutarı ile sınırlı olacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …