Sigortalı İşten Çıkış Bildirimi Nasıl Yapılmaktadır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) ile birlikte, sigortalılığın sona erdiğinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bu düzenleme 01.10.2008 tarihinden geçerli olup, 01.08.2009 tarihinden başlayarak bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacaktır. Bildirim, SGK internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. 01.08.2009 tarihinden geçerli olmak üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bu bildirim, İş Kurumu’na verilen işten ayrılma bildirgesinin ve Çalışma Bakanlığı’na verilen Ek- 2’nin verilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmıştır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?