Etiket Arşivleri: Açık rıza

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KiŞiSEL   VERiLERiN   KORUNMASI  KANUNU Kanun No.  6698                                                                Kabul  Tarihi: 24/3/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları …

Devamı »