Etiket Arşivleri: İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2 —Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Çalışma Süresi Madde 3 —Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı …

Devamı »