Etiket Arşivleri: SGK

SGK’da E-Haciz Dönemi

SGK’da E-Haciz Dönemi

Sosyal Güvenlik Kurumu, af yönteminin beklentileri karşılamaması üzerine prim borcu olan işverenden alacağını banka hesabına haciz yoluyla tahsil etmeye başlayacak.

Devamı »

SGK Borcu Olanlar, Hesabınızdaki Paraya Dikkat!

Elektronik Haciz

2011 yılında SGK, Kuruma borcu olan vatandaşlara yapılandırma yaparak tahsilatını arttırmak istemişti. Yapılandırmaya 2,1 milyon kişi başvurdu ve 2011 yılı sonunda yapılandırılan 25 milyar 87 milyon 472 bin TL olan alacağının sadece 8 milyar TL’sini tahsil edebildi…

Devamı »

İşveren, işçinin raporlu olduğu günlerin ücretini vermek zorunda mı?

İşçinin raporlu olduğu günler için ücret ödenmesi; 2 güne kadar işveren inisiyatifindedir, 3. günden sonra SGK tarafından geçici işgörmezlik ödeneğinden ödenir. İşgöremezlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için işçinin raporunu işverene bildirmesi gerekir. İşveren, işgöremezlik belgesini aldıktan sonra SGK internet sistemi üzerinden çalışamazlık bildiriminde bulunacak, sonrasında işçi ücretini SGK dan alacaktır.  

Devamı »

Yılda 30 Günden Fazla Ücretsiz İzin Kullanana Gelir Testi

SGK, bir yıl içerisinde 30 günden fazla ücretsiz izin kullanan çalışanlardan gelir testi talep edip, eksik primlerini ödettirecek… Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki (SSGSS) düzenlemeyle SGK, çalışanlardan bir yıl içerisinde kullandığı ücretsiz izinlerin 30 günü aşması halinde; ücretsiz izin kullanılan bu süreler için gelir testi talep edecek.

Devamı »

Sigortalıların İş Göremezliklerinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında SGK tarafından yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılara ödeme yapılabilmesi için, söz konusu sigortalıların işverenlerince SGK internet sitesi üzerinden bilgi girişi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda; sağlık kuruluşlarınca kendilerine istirahat verilen sigortalılar, bu …

Devamı »

Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz olarak çalışan sigortalının prim günü “30” olarak bildirilmektedir. Sigortalıların istirahatli olmaları, ücretsiz izin kullanmaları, v.b. nedenlerle çalışmadıkları ve kendilerine ücret ödenmeyen günler prim günü olarak bildirilmez. Böylesi durumda sigortalının bildirilen prim günü sayısı fiilen çalıştığı …

Devamı »

Sigortalıların Rapor Aldıkları Süreler SGK Sistemine Nasıl Ne Zaman Girilmelidir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında belirli esaslarla geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kapsamda; istirahat raporlarının SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş olması, hastalık sigortası için sigortalının son bir yılda en az 90 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

Devamı »

SGK İşten Ayrılma Bildirimi Hangi Durumda Yapılmalıdır?

01.10.2008 tarihinden başlanarak çalışanların sigortalılıklarının sona ermesinde sigortalı işten çıkış bildiriminin SGK’ya yapılması gerekmektedir. 01.08.2009 tarihinden geçerli olarak bu bildirimin sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün içinde yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda; çalışanların işten ayrılmaları durumunda (işten ayrılma nedeni belirtilerek) sigortalı işten çıkış bildiriminin bu sürede yapılması …

Devamı »

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlar İsteğe Bağlı Sigorta Hükümlerinden Yararlanabilir Mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS), pek çok konuda olduğu üzere isteğe bağlı sigorta hükümleri konusunda da yenilikler içermekte. Bu kapsamda kendi sigortalılığı nedeni ile aylık bağlanmamış, sigortalı olmayı gerektiren bir çalışması bulunmayan veya kısmi süreli iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanabilmektedir. …

Devamı »