Etiket Arşivleri: sosyal sigortalar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası V. Bölüm

BEŞİNCİ KISIM Ortak ve Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası MADDE 92- “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan …

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası VI. Bölüm

ALTINCI KISIM İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri Kurumca verilecek idarî para cezaları “MADDE 102 – Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda …

Devamı »

Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5698 Sayılı Kanun

T.C. Resmî Gazete 23 Ekim 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26679 Kanun No. 5698 Kabul Tarihi: 16/10/2007 KANUN: SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN MADDE 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 …

Devamı »