İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Fesih

İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Fesih

İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı FesihGiriş:

İşçi fazla mesai ve genel tatil günlerine ait ücretlerinin ödenmemesi halinde iş akdini haklı nedene dayalı olarak feshedebilir.

Özet:

Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir:
a) İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu değilse de işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez.
b) İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanılamaz.
c) 4857 Sayılı Kanunun 24/II-e maddesi gereğince işveren tarafından ücretlerinin ödenmemesi işçiye iş akdini derhal ve haklı feshetme imkânı tanımaktadır.
d) İşçi bu hakkını kullanırken istifa dilekçesinde bu nedenleri belirtmesi gerekmez bu nedenlerin istifa dilekçesinde belirtilmemiş olması haklı fesih sebeplerini ortadan kaldırmaz.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

Valiliklere koronavirüs salgınının yayılışını engellemek adına, il sınırları içerisinde önem alma yetkisi verilmişti. Pandeminin başından …