Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2004-24384

Yargıtay Kararları

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Denkleştirmenin Uygulandığı Durumlarda İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Şartıyla Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
• VARDİYA PRİMİ ALACAĞI ( Çalışması Günde Onbir Saati Aşmayan ve Ayda On Gün Çalışan Davacı İşçi Bakımından Kalan Yirmi Gün İçin 4857 Sayılı Kanun Gereği Denkleştirme Sözkonusu Olduğu )
• DENKLEŞTİRME ESASI ( Çalışması Günde Onbir Saati Aşmayan ve Ayda On Gün Çalışan Davacı İşçi Bakımından Kalan Yirmi Gün İçin Olduğu – İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Normal Haftalık İş Süresini Aşmamak Şartıyla Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılmadığı )
• HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Süresini Aşmamak Şartıyla İşçinin Çalışmaları Bazı Haftalarda Toplam 45 Saati Aşsa da Bu Fazla Çalışma Sayılmadığı )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Fazla Çalışma Onayında Önemli Değişiklik

Fazla Çalışma sistemini düzenleyen yönetmeliğin 9. maddesine dair değişiklik, 25.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe …