Analık Sigortasında Düzenleme Yapıldı

SGK’dan Özel Hastanede Doğum Yapanlara Rapor Kolaylığı

01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin sonuna “Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.” cümlesi eklenerek, madde aşağıdaki hali almıştır.

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md. 39 (Değişik 01 Ekim 2013) “(1) İstirahat raporlarının kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.”

Eklenen bu cümle gereği; kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen analık istirahat raporlarına, iş görmezlik ödeneğinin ödenmesinde. 01 Ekim 2013 itibariyle kurumla sözleşmesi olan sağlık hizmet sunucuları tarafından onaylanmış olma şartı aranmayacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Temaslılarda İş Göremezlik Raporu

Temaslılarda İş Göremezlik Raporu

Covid-19 testi pozitif olanlarla temasta bulanan kişilerin de 14 gün karantinaya girmesi gerekiyor. Peki bu 14 gün için rapor alınabiliyor mu, alınıyorsa hangi kurumdan?