2015-SGK-yemek parasi-istisna tutarlari

2015 Yemek Parası SGK İstisnası

Sigortalılara yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışan gün sayısı dikkate alınarak her yıl belirlenen asgari ücretin %6‘sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar, aylık sigorta primine esas kazancın hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.

Yemek Parası İstisnası

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETİN x %6 x YEMEK GÜNÜ

Yemek Parası SGK İstisnası

2015

2014

01.01.2015-30.06.2015

01.07.2015-31.12.2015

01.01.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.12.2014

2,40

2,55

2,14

2,27

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13TL’dir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?