is-sagligi-ve-guvenligi-yasasi-meclis-genel-kurulunda-kabul-edildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Meclis Genel Kurulunda Kabul Edildi

 

Tahmini okuma süresi: 5 dk.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni Torba Yasa olarak adlandırılan pakette maden kazasında yakınlarını kaybede hak sahipleri için yapılan düzenlemeden tutun, genç işçi çalıştırma koşularındaki değişikliğe ve emekliler için zam ve sosyal güvenlik destek primi oranından, iş sağlığı ve güvenliği yönünden bir çok maddede düzenlemelere gidilmiştir. Kabul edilen maddeleri  siz değerli okuyucularımız için sıraladık.

İş Güvenliği Yasasında Neler Var?

 • Kamuoyunda çeşitli haklar ile büyük tepkilere neden olan, Soma ile Ermenek’teki maden kazalarının tarihleri arasında meydana gelen tüm kazalarda hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine  aynı imkanlar sağlanacak.
 • Ermenek’te meydana gelen maden kazasında, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak.
 • Soma AŞ’ye ait işyerlerindeki 2 bin 831 madencinin 41 milyon 84 bin lira tutarındaki kıdem tazminatı, şirketin malvarlığı satışından karşılanacak.
 • Soma ve Ermenek’te meydana gelen iş kazasında ölenlerin, prim borçları yok sayılarak, hak sahiplerine aylık bağlanacak.
 • İşin Durdurulma sebebi genişletiyor: İş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak. İş yerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.
 • 2 yıl süre ile Kamu İhalelerinden Men: Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.
 • İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
 • Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
 • Maden ocaklarında, kişisel koruyucu donanım bulunmaması, giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması durumunda işverenlere idari para cezası verilecek.
 • Yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, yüzde 100 zamlı olacak.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.
 • Asansör bakımı ve kontrolü il özel idareleri, belediyeler ve bina yöneticileri için yasal zorunluluk haline getirildi.
 • Van’da meydana gelen depremde hasar gören, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılar “riskli yapı” olarak kabul edilip işlem yapılacak.
 • Görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşlarına, hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50’si arasında idari para cezası uygulanacak. Üç defa para cezası alan yapı denetim kuruluşu görevden men edilecek.
 • İş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.
 • Ceylanpınar’ın belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler önce Hazine adına tescil edilecek. Taşınmazı kullananlar satın almak için başvuran ve ilçe mal müdürlüğünce belirlenen satış bedelini dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılacak.
 • Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10’a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak.
 • Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15’lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10’a düşürülecek.
 • Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.
 • 65 yaş aylığı 145 liradan 200 liraya çıkartıldı.
 • Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin izniyle 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun işlediği kişisel veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakatı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamayacak.
 • Emekli maaşlarına seyyanen zam içeren madde de yasalaştı. Maaşı bin liranın altındaki emekliye 100 lira zam verilecek.
 • 01.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalının anne babasına gelir ve aylık bağlanmasında eş ve çocuklarından artan hisse bulunması şartı dışında başka bir şart aranmayacak. 2008 Ekim ayından sonra ölen sigortalının anne babası için de muhtaçlık şartı aranmayacak. Bu kapsamda bağlanacak gelir ve aylıklar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi takip eden ay başından başlatılarak, bu tarihten önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmayacak.
 • Trafik kazaları sebebiyle üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, herhangi bir sosyal güvence şartı aranmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Genç İşçiler için Yeni Düzenleme

15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamayacak, 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise sanat, kültür ve reklamcılıkta özel sözleşme ile çalışabilecek. Çocuklar günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.

Genç işsizlerin belli koşullarda istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

İşçilerin Babalık İzni Nihayet Yasalaşıyor.

4857 sayılı İş Kanununda, eşi doğum yapan erkek işçiye doğum izni adı altında izin verileceğine dair bir hüküm bulunmaması toplum tarafından eleştirilmekte idi. Kabul edilen madde ile eşi doğum yapan  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanların iş yerlerindeki sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve …