Yabancı Uyruklu Çalışanlar Artık Tüm Sigorta Kollarına Tabiler

Yurt dışında herhangi bir sigorta kuruluşuna bağlı olmadan Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişiler, 506 sayılı SSK Kanunu’nda düzenleme yapan ve 06.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4958 sayılı Kanun ve bu kanunu müteakip yayınlanan bir genelge ile tüm sigorta kollarına tabi hale getirilmişlerdir. (*)

Yabancı uyruklu çalıştıran işverenler, ağustos 2003 ayından itibaren bu çalışanların ücretlerinde prim kesintisi yapmak zorundadırlar.

Ancak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3/I-G maddesi uyarınca, “Yabancı bir memlekette kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren yabancı kimseler” için hiçbir sigorta kolu uygulanmamaktadır.

Bu konuda ikili ülke anlaşmalarının var olup olmadığını bakmakta da yarar vardır. Çünkü, Türkiye’nin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik anlaşmalarında bu konu ile ilgili öngörülmüş süreler bulunmaktadır. Düzenlenecek belgeyi SSK’ya ibraz eden çalışanlar, söz konusu belgede geçen süre boyunca Türkiye’de görevli olarak kabul edilecek ve kendi ülkesinin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaya devam edeceklerdir. Bu belgenin süresiz düzenlenmesi durumunda ise, Türkiye’de görevde bulunduğu süre boyunca belgeyi yenilemesi gerekmeyecektir.

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 57: 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun geçici 7 nci maddesi hariç, diğer maddeleri ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (I) ve (L) bendi ve (II) numaralı fıkrasının (A) ve (D) bentleri, 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ek 15 inci maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

 

SAYI: B.13.2.SSK.5.01.08.00/VII-031/570503 08 AĞUSTOS 2003

KONU:506 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler

G E N E LG E

16-294 Ek

……

2-506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (L) bendi ve II nci fıkrasının (A) ve (D) bentleri 4958 sayılı Kanunun yayınlandığı 06.08.2003 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, köy sınırları içinde sigortalı çalıştırılarak yapılan inşaat işyerlerinde çalıştırılanlar, bir işverenin emrinde çalışan yabancı uyruklu kimseler ve el halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar hakkında istekleri olup olmadığına bakılmaksızın 06.08.2003 tarihi itibariyle tüm sigorta kolları uygulanacaktır.

Yapılan bu değişiklik üzerine köylerde yapılacak inşaat işyerleri hakkında 506 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hususunda valiliklerin; daha önce haklarında sadece kısa vadeli sigorta kolları uygulanan yabancı uyruklular ve el halıcılığı dokuma işlerinde çalışan kimselerin de bundan böyle tüm sigorta kollarına tabi olmaları gerektiği hususunda bu kimseleri çalıştıran işverenlerin birer yazı ile bilgilendirilmeleri uygun görülmüştür.

(*) Tüm sigorta kollarına tabi yabancı uyruklu çalışanlar

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …