Mesleki Standardizasyon Çalışmaları

Uzmanlaşmanın ve branşlaşmanın önem kazanmasına paralel olarak, mesleklerin standardizasyonu konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Dünya ile entegrasyonun bir parçası olan bu çalışmalar kapsamında; 21/9/2006 tarihinde 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu yayınlanmıştı.

05.10.2007 tarih, 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” ile, mesleki standardizasyon çalışmalarına ilişkin detaylar açıklanmaktadır.

 

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU              Kanun Numarası                       : 5544              Kabul Tarihi                              : 21/9/2006              …