İtibari Hizmet Sürelerine İlişkin 2007/88 Sayılı SGK Genelgesi

İtibari hizmet sürelerine ilişkin 2007/88 sayılı SGK genelgesi 19.11.2007 tarihinde yayınlandı. İtibari hizmet uygulamaları konusunda Anayasa Mahkemesi kararı ve yayınlanan yönetmelikler ile oluşan yeni durumu açıklamak için SGK tarafından hazırlanan genelge yayınlandı. Söz konusu genelge ile, Anayasa Mahkemesi kararı ve yayınlanan yönetmelikler ışığında gerçekleştirilecek uygulamaların detayları açıklanmakta.

Buna göre; 27.03.2007-30.09.2007 tarihlerinde itibarı hizmet kapsamında yer aldığı halde normal sigortalılık bildirimi yapılan sigortalılar için 30.11.2007 tarihine dek, 1 nolu iptal bildirge düzenlenecek, bu sigortalılar için 3 nolu belge ile yeniden bildirimde bulunulacak. Bu sigortalıların primleri ile ilgili oluşan % 2’lik prim farkları da aynı tarihe dek ödenmesi koşulu ile, bu tutarlar için herhangi bir idari yaptırım veya gecikme bedeli uygulanmayacak.

Sigortalıların itibarı hizmet kapsamında değerlendirilmeleri için, yasada sayılan işleri, yasada sayılan işyerlerinde fiilen yapıyor olmalarına dikkate edilecek. Söz gelimi, fabrikada çalışmakla birlikte, şöför olan bir sigortalı için normal sigortalılık bildirimi yapılacak. Konu ile ilgili bir başka önemli nokta, ay içinde bazı günler itibarı hizmet kapsamındaki işleri, bazı günlerde ise kapsam dışı işleri yapan sigortalılar için söz konusu günler esas alınarak iki ayrı aylık prim bildirgesi düzenlenmesi olarak gözükmekte.

Örneğin ayın 13 günü kapsam içi, 17 günü kapsam dışı çalışan bir sigortalı için 13 günlük 3 nolu bildirge, 17 günlük 1 nolu bildirge esas alınarak bildirim yapılacak. Bu bildirgelerdeki eksik gün açıklaması diğer nedenler olarak yapılıp, ek 8 ile birlikte, diğer prim bildirgesinin bir kopyası kuruma iletilecek. Günlük çalışma süresinin 2/3’ü ve üzerinde kapsam içi işlerde çalışan sigortalılar tam gün bu kapsamda bildirilecek. Kapsam içi çalışmanın günlük çalışma süresinin 2/3’ünün altında kalması halinde, kapsam içi aylık çalışma süresi günlük çalışma süresine bölünerek sigortalılık bildirimleri yapılacak.

506 Sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.