Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 23.07.2008 tarih, 26945 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu kanunun 18. maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenen Geçici 18. madde; konut edindirme yardımı ödemelerinin finansmanı konusunda düzenlemeleri içermektedir. Konu ile ilgili yetkililerin açıklamaları, kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması halinde KEY ödemelerinin 28.07.2008 tarihinde başlayabileceği yönündeydi.

5787 sayılı kanunla getirilen Geçici 18. maddenin metni aşağıda, kanunun tümü ekte yer almaktadır.

GEÇİCİ MADDE 18– 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin olarak; Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yükümlülüğü için Müsteşarlık tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetleri ihraç edilebilir.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yükümlülüğünü aşan kısmı için ise Müsteşarlık tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Bu kapsamda ihraç edilecek özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri için bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun‘un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kamu Personellerinin Yıllık İzinleri İptal Edildi

Kamu Personellerinin Yıllık İzinleri  İptal Edildi. Başbakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre Kamu çalışanı …