Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

Bilindiği üzere istihdam paketi kapsamında işverenlerce çalıştırılan özürlülerin sigorta primleri konusunda bazı teşvikler düzenlenmiş durumdadır. 01.07.2008 tarihinden geçerli olup, uygulamaya ilişkin detayların açıklandığı SGK genelgesi 19.08.2008 tarihinde yayınlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında; 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleri %3 oranında özürlüyü istihdam etmekle yükümlüdür. İşçi sayısı konusunda aynı işverene ait, aynı ilde yer alan işyerlerindeki toplam işçi sayısı esas alınmaktadır. İşverenlerce, bu kapsamda çalıştırılması zorunluluğu bulunan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SSK primlerinin işveren paylarının tamamı, yükümlülük fazlası veya yükümlü bulunulmadığı halde çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SSK primlerinin işveren payının %50’si hazinece karşılanacaktır. Bu uygulama 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için örneği Ek-1’de yer alan belgeyi Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri’nden onaylatarak Kurum’a iletmeleri gerekmektedir. Bu belgelere dayanılarak Kurum bilgi işlem yetkililerince işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için gerekli tanımlama yapılacaktır.

İşverenler kontenjan dahilindeki çalışanları için 14857 No’lu belge türünü, kontenjan fazlası veya zorunlu olunmadığı halde çalıştırılan özürlüler için 54857 belge türünü seçerek aylık prim hizmet bildirgelerini düzenleyeceklerdir. Bu doğrultuda, kontenjan kapsamındaki çalışanların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SSK primleri işveren payının tamamı, kontenjan fazlası veya zorunluluk dışında çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SSK primlerinin işveren payının %50’si hazinece karşılanacaktır.

İşverenler ayrıca Ek-1 belgesini her yılın Ocak ayında Türkiye İş kurumu il/şube müdürlüklerine onaylatarak kuruma iletmekle yükümlüdür.

Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin işveren hissesi prim teşviki‘nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.