sgk

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Konulu Sgk Genelgesi

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ile sigorta prim kolları ve sağlık uygulamaları alanında köklü değişiklikler getirilmiştir.

Bunlardan biri de iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi (kısa vadeli sigorta kolları) ve bu kapsamda sağlanan yardımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güvenlik sözleşmelerine dayalı uygulamaların esaslarını açıklayan 2008 / 87 no lu Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları konulu SGK  GENELGE’si (14.10.2008)tarihinde yayınlanmıştır.

Genelge ile kısa vadeli sigorta kolları 5510/4-1_A kapsamında yer alan sigortalılar (eski SSK sigortalıları) sosyal güvenlik sözleşmelerine dayalı olarak uygulama esasları açıklanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları konulu SGK GENELGE‘nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

KÇÖ'den yersiz yararlanma ile ilgili yasal düzenleme geldi. Peki yasal düzenlemede kimlere, hangi yaptırımlar uygulanacak?