Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5892 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  27.04.2009 tarih,  27212 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanun uyarınca;

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilmiş ve tatil olmasına karar verilmiştir. Söz konusu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ön görüldüğünden, ilgili tatil hükmu 2009 yılı için de uygulanacaktır.

Kanun’a eklenen geçici madde ile;

1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemlerin yürütüleceği;  kamu kurum ve kuruluşlarının bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacağı hükme bağlanmaktadır ,

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramında da arife günü dâhil …