Yabancı Çalışanların Sigortalı Sayılması Konusunda Değişiklik

02.03.2011 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye en fazla 3 ay süreyle bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişilerin sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunda yabancıların sigortalılığı ile ilgili yapılan düzenlemeler iki sınıfa ayrılmaktadır;

A ) Yurt dışındaki bir firma tarafından Türkiye’ye gönderilen yabancı sigortalılar,
B ) Türkiye’de sürekli olarak çalışmak için bulunan yabancı sigortalılar,

A) Yurt Dışındaki Bir Firma Tarafından Türkiye’ye Gönderilen Yabancı Sigortalılar: 5510 Sayılı Kanun’a göre, Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler sigortalı sayılmazlar.

02.03.2011 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye en fazla 3 ay süreyle bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişilerin sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

02.03.2011 tarihinde yapılan değişiklik sadece Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde gerçekleşmiş olup, 5510 sayılı Kanun’da halen herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülkemiz ile arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ülkelerden Türkiye’ye gönderilen yabancılar için düzenlenecek belgeler ile ilgili bilgi ve belge örnekleri, her iki ülke arasında akdedilen Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde yer almaktadır.

Ülkemiz ile arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan ülkelerden Türkiye’ye gönderilen yabancılar için düzenlenecek olan belgeler ise, ilgili ülkenin sigorta makamlarından sağlanarak, konsolosluklarımıza onaylatılacaktır.

B) Türkiye’de Sürekli Olarak Çalışmak için Bulunan Yabancı Sigortalılar:  5510 sayılı Kanuna göre, “Mütekabiliyet (Karşılık) esasına dayalı olarak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar.

** Yabancıların sigortalılıklarına ilişkin 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümler, yabancıların sigortalılık durumu konusunda açıklayıcı olmadığından uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunsun ya da bulunmasın (yurt dışındaki firmalarca geçici görevle Türkiye’ye gönderilen yabancılar hariç olmak üzere) işverenlerin yabancı çalışanları adına Tüm Sigorta Kolları’na tabi olmak üzere Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri gereklidir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …