6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlükte

6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlükte

Günlerdir çalışma hayatında çeşitli soru işaretleri barındıran “ Asgari Ücrette Devlet Desteği ” 6661 Sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması ile netlik kazanmaya başladı. Netlik kazanmaya başladı diyoruz çünkü anılan destekten yararlanma şartları tam olarak şu şekilde ya da bu şekilde olacak diyemeyeceğimiz konular mevcuttur.

5510 Sayılı Kanuna Devlet Desteğine İlişkin Geçici Madde Eklenmiştir

Asgari ücretin %30’un üzerinde bir oranda artması ile, işverenin beklediği – fakat biraz da yadırgadığı- Devlet Desteği 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 68.madde eklenmiştir. Böylece Asgari Ücrette Devlet Desteği tutarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır…”

6661 Sayılı Kanun ile; 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu,
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 90 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır.

Hem Asgari Ücrette Devlet Desteğini hem de değişikliğe gidilen yukarıda anılan Kanunlardaki ayrıntılar ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerden dönen işçinin eski işine geri dönmesi yasal bir hak. Buna uygun davranmayan işveren ise işçiye tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte detayları...