K

Kıdem Tazminatı

Aktif .

İşçilerin, aynı işverene bağlı çalışma sürelerinin en az bir yıl olması durumunda işten ayrılmaları sırasında belirli koşullarla kıdem tazminatı ödenmektedir. İşçinin kendi isteğiyle (istifa) veya işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi dışında sona erdiği hallerde işçinin çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı hesaplanmaktadır.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

haydar-polat-iskanunutv

İş Kanunu Mevzuatı'na göre, kıdem tazminatı hakkı doğuran koşullar nelerdir?

  • Kıdem tazminatı konusu hangi kanunda düzenlenmiştir?
  • Kıdem tazminatına hak kazanmak için asgari kıdem süresi ne kadardır?
  • Hangi koşullarda feshedilen sözleşmeler kıdem tazminatına hak kazandırır?
  • Kadın işçinin evlenmesi kıdem tazminatı hakkı doğurur mu?
  • Çalışanın ölümü durumunda kıdem tazminatı hakkı kime geçer?

İlke Hukuk Bürosu'ndan Avukat Haydar Polat, Kıdem Tazminatı ile ilgili en temel bilgileri iskanunu.tv için anlatıyor.

Konu ile ilgili;

Kanun Maddesi için tıklayınız.

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hak Etmek İçin Bildirim Şekli)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeyerek İş Akdi Feshi Yapılmasıyla İlgili Uygulama)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kadın İşçinin Aynı İşyerinde Boşanarak Tekrar Evlenmesi Durumunda Kıdem Tazminatı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanma)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Emeklilik Nedeni İle Fesihte Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Emeklilikte Kıdem Tazminatının Faizi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Hizmet Sürelerinin Bildirilmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Hizmetlerin Birleştirilmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçi Ücretinin Zamanında Ödenmemesinden Dolayı İş Akdini Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin İtilaflı Ücreti)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Kıdem Tazminatına Esas Ücretinin Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşyerinde Yenilenen Personel Yönetmeliğinin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Sürelerinin Birleştirilmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatı Alacağı Veya Faiz Alacağının Önceliği)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatı Farkı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatı Ve Ücret Alacaklarının Hesaplanması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranının Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Ve Diğer İşçi Alacaklarına Uygulanacak Faiz)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Taşeron İşçisinin Alacaklarından Asıl İşveren de Sorumludur)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Ücretin Eksik Ödenmesi Nedeniyle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Ücretin Zamanında Ödendiğinin İspatı İşverene Aittir.)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem'e Esas Ücret)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatının Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Doğan Zarar)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı-2)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Esas Ücret)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatının Davalı Aleyhine Fazla Hesaplanması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdeme Esas Süre)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Ücretlerin Ödetilmesi İsteği)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Esas Sürede Askerlik Borçlanması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı-2)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz-2)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Emeklilik Nedeni İle Feshin Haklı Nedene Dayanmaması)

Videolu anlatım için tıklayınız.

Kıdem tazminatı hesaplama aracı için tıklayınız.

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

Kısmi Süreli Çalışanların Kıdem, İhbar ve İzin Haklarının Hesaplanması

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Hakkı Doğar Mı?

15 Yıl 3600 Gün Şartı İle İstifa Eden Her Çalışan Kıdem Tazminatını Alabilir Mi?

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin