Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

yargitay-karariGiriş:

Çalışanın emeklilik sebebi ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı ve ödenmemiş tazminata ilişkin gecikme faizi konularına dair Yargıtay Kararı’dır.

Kararın Özeti:

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14/3.maddesi uyarınca işçinin emeklilik halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kendisine yaşlılık aylığı bağlanması ya da toptan ödeme yapılması için bağlı bulunduğu kuruma müracaat ettiğini belgelendirmesi ve bu belgeyi işverene ibraz etmesi gerekir. Gecikme faizinin de bu belgelendirme tarihinden itibaren hesaplanması gerekir.

Kararın Konusu:

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA

İşçinin Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesi için Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Gerekmesi

EMEKLİLİK HALİNDE KIDEM TAZMİNATI

İşçinin Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesi için Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Gerekmesi

YAŞLILIK AYLIĞI

İşçinin Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesi için Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Gerekmesi

TOPTAN ÖDEME BAŞVURUSU

İşçinin Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatını Elde Edebilmesi için Toptan Ödeme Yapılması Başvurusunu Belgelemesi ve Bunu İşverene İbraz Etmesinin Gerekmesi

BELGENİN İŞVERENE İBRAZI

İşçinin Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatını Elde Edebilmesi için Toptan Ödeme Yapılması Başvurusunu Belgelemesi ve Bunu İşverene İbraz Etmesinin Gerekmesi

GECİKME FAİZİ

Gecikme Faizinin İşçinin Toptan Ödeme Yapılması için Bağlı Bulunduğu Kuruma Müracaat Ettiğini Belgelendirmesi Tarihinden İtibaren Hesaplanmasının Gerekmesi

Metnin devamı ve karar için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …