Etiket Arşivleri: 1475 Sayılı İş Kanunu

İş Akdi Feshinde 6 İş Günlük Süre

Giriş: İşverenin işçinin iş akdini feshetmesi yetkisini olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde, herhalde ve herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren bir sene sonra kullanamaz.

Devamı »

Hizmet Sürelerinin Bildirilmesi

Giriş: Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi için son işyerinin de kamu işyeri olması ve iş akdinin de emeklilik nedeniyle feshedilmiş olması gerekmektedir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Farkı

Giriş: İşçinin kıdem zamanına askerlik borçlanmasını eklemek istemesi iş akdinin işçi tarafından emeklilik için feshedilmesi gereği ortadadır.

Devamı »

Yıllık İzin Ücretleri

Giriş: İş Akdi devam eden işçinin kullanmadığı yıllık izin ücretlerini işverenden talep edemez. Zira iş akdi devam eden işçinin kullanmadığı  izinlerini işveren kullanırabilir.

Devamı »