Hizmet Sürelerinin Bildirilmesi

Hizmet Sürelerinin BildirilmesiGiriş:

Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi için son işyerinin de kamu işyeri olması ve iş akdinin de emeklilik nedeniyle feshedilmiş olması gerekmektedir.

Özet:

1475 Sayılı İş Kanununun 14/4. maddesi uyarınca Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmet süresinin birleştirilmesi için son işverenin Kamu işvereni olması gerektiğinden başka hizmet akdinin de emeklilik nedeniyle sona ermiş olması aranmaktadır. Somut olayda her iki koşul da gerçekleşmiş değildir. Bu nedenle davacının kamu işvereni nezdinde sözleşmeli personel statüde geçen hizmet süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması olanağı bulunmamaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?