İş Akdinin İşverence Geçersiz Nedenle Feshi

İş Akdinin İşverence Geçersiz Nedenle FeshiGiriş:

İşverenin geçersiz nedenle iş akdi feshinde işçiyi işe iade kararından sonra işveren işçiyi işe almazsa mahkeme işverenin ödeyeceği tazminatı da belirler. Bu tazminat en az işçinin 4 aylık ücreti en fazla 8 aylık ücreti kadardır. Üst sınırı aşacak şekilde tazminat belirlenemez.

Özet:

4857 sayılı İş Kanunun 21. maddesine göre; Mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Yasada en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tazminat olarak belirleneceği düzenlendiği halde, mahkemece üst sınırı aşacak şekilde tazminat belirlenmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …