Etiket Arşivleri: İş Akdi Feshi

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe devam edememesi durumunda, iş sözleşmesinin nasıl sonlanacağı, ücretinin ödenip ödenmeyeceği iş mevzuatında yer alan konulardandır. İşverenin işçinin tutukluluğu durumunda hemen işçiyi işten çıkartma hakkı bulunmamaktadır. İşçinin İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali söz konusu ise derhal …

Devamı »

Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi

Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi Giriş: İşçinin maaşına haciz konulması işçinin ihtar verilmeden işine son verilmesini gerektirmez. İşveren açısından işçinin ücretine sürekli haciz gelmesi geçerli nedenle fesih sayılmayacaktır. İş akdi fesih edilmesi için işçiye ihtar verilmeli daha sonra tekrar etmesi halinde geçerli fesih nedeni sayılabilecektir.  Özet: …

Devamı »

İş Akdi Feshinde Son Çare

İş Akdi Feshinde Son Çare Giriş: İş Akdi feshini işveren son çare olarak uygulamalı, fesihte keyfi iradeye başvurmamalıdır.  İşletmesel  kararlara göre feshin kaçınılmazlık ilkesi çerçevesinde işverenin ispatı gerekir. Özet: Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında …

Devamı »

Ekonomik Kriz Bahanesiyle İşçi Çıkarılması

Ekonomik Kriz Bahanesiyle İşçi Çıkarılması Giriş: İşveren tarafından iş akdi feshi son çare olarak düşünülmeli, fesihte tüm yollar tükendikten sonra artık yapacak başka bir şey kalmadığında fesih gündeme gelmeli. Ekonomik krizi bahane gösteren işveren diğer taratan da işe işçi almamalıdır ya da yıl sonu primi dağıtmamalı, fazla mesai uygulaması yapmamalıdır. …

Devamı »

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi Giriş: İşveren tarafından işletme müdürü olarak çalışan işçinin savunması dahi alınmadan iş akdinin feshi işe iadeyi gerektirir. İşe Başlatmama halinde ödenecek tazminatların makamca belirlenmesi gerekir. Özet: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğine, toplanan delilere göre, yasanın 18/son …

Devamı »

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması Giriş: İş Akdinin haksız olarak feshi halinde karşı tarafa cezai şart  ödeyeceği konmuş ise işçinin haklı nedenle iş akdini feshi işverene cezai şart ödeyeceği düzenlenmemiş ise cezai şartın ödenmeyeceği gereğidir. Özet: Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 5 inci maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden …

Devamı »

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi Giriş: İşçinin işini hatırlatıldığı halde yapmaması nedeniyle işveren tarafından feshi işleminde işçinin hangi işini yapmadığı tareddüte gerek kalmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmetedir. Özet: Mahkemece iş akdinin davacı işçinin verilen görevleri yerine getirmemesi nedenine bağlı olarak işverence feshedildiği gerekçesi ile ihbar ve kıdem tazminatı …

Devamı »

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi Giriş: Belirsiz süreli iş akdi feshedildikten sonra çalışılmayan sürelere ait ücret istenemez. Özet: Taraflar arasında 1998 yılından bu yana her yıl yenilenerek süre gelen ve artık belirsiz süreli hale dönüşen hizmet akti işverence 14.03.2002 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Davacının fesih tarihi olan 14.03.2002 tarihinden sonra …

Devamı »