İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini FeshiGiriş:

Belirsiz süreli iş akdi feshedildikten sonra çalışılmayan sürelere ait ücret istenemez.

Özet:

Taraflar arasında 1998 yılından bu yana her yıl yenilenerek süre gelen ve artık belirsiz süreli hale dönüşen hizmet akti işverence 14.03.2002 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Davacının fesih tarihi olan 14.03.2002 tarihinden sonra davalı işyerinde çalışmadığı hususu taraflar arasında ihtilafsızdır. Belirsiz süreli hizmet akitlerinin feshinden sonra davacı çalışmadığı süreler için ücret talebinde bulunamaz. Şartlar oluşmuşsa ve yasal ihbar öneli verilmeden iş akti feshedilmiş ise ihbar tazminatına hükmedilebilir. Mahkemece de ihbar tazminatına karar verildiğine göre ayrıca davacının çalışmadığı süreler için ücret alacağına hükmedilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …