Fazla Mesainin Belirlenmesi-2

Fazla Mesainin Belirlenmesi-2

Fazla Mesainin Belirlenmesi-2Giriş:

4 Yıl boyunca hiç ara vermeden hafta da 15 saat fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin iddiası yaşamın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle %25 ten fazla oranda indirim yapılmalıdır.

Özet:

4 yıllık bir süre içinde bir kimsenin ara vermeden, haftada 15 saat fazla mesai yaptığı iddiası mahkemenin de kabulünde olduğu gibi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. Mahkemece hesaplanan bu alacaktan %25 oranında indirim yapılmış ise de, dosya içeriğine göre fazla mesai alacağının büyük ölçüde tanık anlatımlarına dayandırılması ayrıca hesaplamanın yapıldığı çalışma süresinin uzun bir süre olması ve buna bağlı olarak davacının izin ve rapor nedeni ile çalışamadığı günlerin de fazla olduğu dikkate alınarak, alacağın gerçek miktarının saptanması bakımından yapılacak indirimin daha fazla olması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

Valiliklere koronavirüs salgınının yayılışını engellemek adına, il sınırları içerisinde önem alma yetkisi verilmişti. Pandeminin başından …