İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle FeshiGiriş:

İşçinin işini hatırlatıldığı halde yapmaması nedeniyle işveren tarafından feshi işleminde işçinin hangi işini yapmadığı tareddüte gerek kalmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmetedir.

Özet:

Mahkemece iş akdinin davacı işçinin verilen görevleri yerine getirmemesi nedenine bağlı olarak işverence feshedildiği gerekçesi ile ihbar ve kıdem tazminatı isteği reddedilmiş ise de, gerek fesih bildiriminde gerek feshe dayanak yapılan tutanakta davacının hangi görevi hatırlatılmasına rağmen yapmadığı somut olarak belirtilmemiştir. Tarafların ortak tanığı, sekreter olarak çalışan davacının gelen bir yazıyı amirine geç intikal ettirmesi sonucu iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtmiş, ancak bu yazının içeriği ve önemini açıklamamıştır. Davalının diğer tanığı ise, fesih nedenini bilmediğini açıklamıştır. Mevcut olgulara göre iş akdinin haklı nedenle feshini gerektiren davacının herhangi bir eylemi kanıtlanmış değildir. Bu nedenle davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteği hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …