Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi

Kıdem Tazminatının Taksitle ÖdenmesiGiriş:

Kıdem Tazminatının işveren tarafından taksitle ödenmesi durumunda öncelikli olarak ödemelerin faiz ve masraflardan mahsup edilecek olması

Özet:

Dosya içeriğine göre davalı işçiye kıdem tazminatının geç ve parçalar halinde ödendiği davalının son ödemeden önce icra takibinde bulunduğu, davalının takip talepnamesinde Borçlar Kanunu’nun 84. maddesi uyarınca kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmesini istediği, ödeme emrinin tebliğinden sonra davacının kalan miktarı davalı işçiye ödediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, anılan kanun hükmü gereğince yapılan kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubundan sonra sonucuna göre davacı işverenin borçlu olup olmadığı belirlenmelidir. Davalı işçinin açıklanan talebi dikkate alınmadan istek hakkında hüküm kurulmuş olması hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Geriye Dönük Teşvikler Ödeniyor!

  2018/17 sayılı Genelgede “İşverenin kurumumuza cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunması …