İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali
İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe devam edememesi durumunda, iş sözleşmesinin nasıl sonlanacağı, ücretinin ödenip ödenmeyeceği iş mevzuatında yer alan konulardandır. İşverenin işçinin tutukluluğu durumunda hemen işçiyi işten çıkartma hakkı bulunmamaktadır. İşçinin İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali söz konusu ise derhal fesih gündeme gelebilir.

Tutukluluk Durumunda İş Akdi Feshi

Tutuklanan işçi, tutukluluk durumundan dolayı işe devam edemez. Bu devamsızlık, işçinin haber vermeden işe gelmediği, 4857 sayılı İş Kanunu 25/II-g maddesinde belirtilen devamsızlıkla aynı değildir. Tutukluluk nedeniyle devamsızlık aynı kanunun 25/IV maddesinde belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu Madde 25:

“İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: …

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.”

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlık süresinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre devamsızlığın bildirim süresini aşması durumunda işverenin iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesih hakkı doğar. Bahsedilen bildirim süreleri şu şekildedir:

Kıdemi;

  • 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin 2 Hafta
  • 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 4 Hafta
  • 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 6 Hafta
  • 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin 8 Hafta bildirim süresi vardır.

Tutukluluk durumu, işçinin kıdeminden doğan ihbar süresini aştığında iş akdi feshi gerçekleştirilebilir. İşçinin ihbar süreleri bitmeden fesih işlemi sonlandırılamaz.

Tutuklu İşçiye Ücreti Ödenir mi?

Tutuklandığı için işe devam edemeyen işçinin iş sözleşmesi askıya alınır. Yani bu sürelerde ücretsiz izinde sayılacaktır. İşveren, işçinin tutuklu ya da gözaltında olduğu günler için işçiye ücret ödemek zorunda değildir. SGK bildirimlerde tutukluluk nedeniyle çalışamadığı günler eksik gün olarak bildirilecek, bu günler prim günü olarak sayılmayacaktır.

SGK bildirimlerinde Eksik gün nedeni; “05 Tutukluluk” olarak seçilmelidir.

Tutukluluk Hali Nedeniyle Yapılan Fesihlerde Kıdem Tazminatı

Gözaltına alınma ya da tutukluluk nedeniyle yapılan fesih, ihbar süresini aşan sürede yapılmak şartıyla “haklı nedenle derhal fesih” olarak değerlendirilir. İş Kanunu madde 25’te belirtilen derhal fesih sebepleri arasında, ahlak ve iyiniyete uymayan durumlar için yapılan fesihler hariç olmak üzere(25-II), işçi kıdem tazminatını hak edecektir. Tutukluluk nedeniyle iş akdi feshedilen işçi, kıdem tazminatı için gerekli olan bir diğer şart en az 1 yıl çalışmak koşulunu da sağladıysa kıdem tazminatı kendisine ödenecektir.

Gözaltına alınma ya da tutukluluk durumu, kıdem tazminatı almak için engel teşkil etmez. Fakat, feshi derhal yapılan bir fesih olduğundan ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olmayacaktır.

İşyerinde İşlenen Suç Nedeniyle Tutukluluk

Tutukluluk veya gözaltına alınma kararı işyeri ile alakalı ise uygulama farklı olacaktır. İşçinin işyerini etkileyen sebeplerden dolayı tutuklu bulunması kıdem tazminatı hakkını ortadan kalkacaktır.

“İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 — Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.”

İşyerinde işlenen suçlar, ahlak ve iyiniyete uymayan sebeplerden biri olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmesi tazminatsız feshedilecektir.

Tutukluluk Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçi Tekrar İşe Geri Döner mi?

İhbar süresinden daha uzun tutukluluğu sebebiyle iş akdi feshedilmiş işçi, daha sonrasında aklanır ise, işe geri alınma konusunda işverenden hiçbir hak iddia edemeyecektir. Ancak işçinin iş akdi feshi usule uygun yapılmamış ise işçinin işe iade davası açma ve kötü niyet tazminatı alma hakkı doğacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih hakkı Halleri Nelerdir?

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Halleri Nelerdir?

Çalışma hayatının hem işveren hem de işçi açısından getireceği bir takım olumsuzluklar, taraflara haklı fesih …

1 yorum

  1. Merhabalar;
    2012 yılında işlediğim bir suçtan dolayı 3 ay tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye olarak serbest bırakıldım. 2019 yılında yargitay kararımı bozdu ve tekrar bana ceza verdi . Tekrar temyize gönderdim. 3 senedir çalışmakta olduğum bir is yerim var . Cezam onanirsa (cezaevine girersem) tazminat alabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir