Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi
Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık %12 tecil faizi yıllık %22’ye, gecikme faizi ise aylık  % 1,40 oranından %2 oranına yükseltilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan tecil ve taksitlendirmelerde de Maliye ve Hazine Bakanlığınca belirlenen tecil faizi oranı uygulanmaktadır.

6 Eylül 2018 tarih 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)’ne göre yukarıda belirtilen yeni oranlar aşağıda belirtildiği şekilde uygulamaya başlanacaktır.

TECİL FAİZİ

6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanmasına devam edilecektir.

Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

GECİKME FAİZİ

Gecikme faizi, tecil faizinden farklı olarak amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulana faiz oranıdır. Bu oran aylık 1,40 olarak uygulanmakta idi. Yukarıda adı geçen Tebliğ doğrultusunda 5/9/2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 5/9/2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5/9/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.

İlgili Resmi Gazeyeteye aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180906-8.htm

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Çalışanı İçin Birden Fazla İcrası Olanlar Ne Yapmalı

İcra Dairesinden işyerine, çalışanlara ait maaş haczi geldiğinde, gelen tebliğ zarfının üzerine geliş tarihi mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir