Çalışanı İçin Birden Fazla İcrası Olanlar Ne Yapmalı

İcra Dairesinden işyerine, çalışanlara ait maaş haczi geldiğinde, gelen tebliğ zarfının üzerine geliş tarihi mutlaka yazılmalı ve tebligat alındıktan sonra 7 gün içinde ilgili müdürlüğe cevap verilmelidir. Birden Fazla İcrası Olanlar için de her icra dairesine cevaben yazı yazılması gerekmektedir.  

Maaş haczi tebligatının alındığı tarihten itibaren borçlu işçinin ücretinden maaş ödemesi yaparken İcra Müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip, kesilen tutarın icra dosyasına yatırılması gerekir.

Aynı çalışana ait birden fazla icra gelmesi durumunda;

İcra yazıları geliş tarihlerine göre sıraya konularak, sırada olan haczin borç tutarı, personelin aldığı maaş bilgisi ve kesintinin yapılmaya başlandığı tarih belirtilerek, elden veya iadeli taahhütlü olarak icra müdürlüklerine her biri için ayrı bilgi verilir.

Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesinti yapılamaz.

Haciz kesintileri devam ederken işçinin işten ayrılması durumunda da, devam eden ve sıradaki İcra dairelerine, işçinin SGK işten ayrılış bildirgesi eklenerek işçinin işten ayrıldığına dair bilgilendirme yazısı gönderilmesi zorunluluktur.

İşyerinde çalışırken icra dairesinden maaş haczi olmayan bir personel için, işten ayrıldıktan sonra icra yazısı gelmesi durumunda yine icra müdürlüklerine süresinde bilgi verilmesi gerekmektedir.

İcra Müdürlüğünden gelen tebligata cevap verilmediği ve/veya işçinin işten ayrıldığına dair İcra Müdürlüklerine bilgi verilmemesi halinde, İcra İflas Kanununun 355, 356 ve 357 Maddeleri gereğince, bilgi vermeyen sorumlu kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık %12 tecil faizi yıllık %22’ye, gecikme faizi ise aylık …