İcra / Nafaka Borcu Biten veya İşten Ayrılan Personel
İcra / Nafaka Borcu Biten veya İşten Ayrılan Personel

İcra / Nafaka Borcu Biten veya İşten Ayrılan Personel

İcra ödemesi devam eden bir çalışanın işten ayrılması durumunda icra/nafaka yazısı hangi İcra Dairesinden gönderildi ise o icra dairesinin en geç 7 gün içerisinde bilgilendirilmesi gerekmektedir. İletilecek dilekçede işçi işten ayrıldığı için son ay bordrosundan icra tutarı tahsil edildikten sonra ödemelere devam edilemeyeceği belirtilmelidir. İcra / Nafaka Borcu Biten veya İşten Ayrılan Personel için icra ödemesine devam edilemediğinde ve icra dairesine durum bildirilmediğinde ödenmeyen borçtan işveren sorumlu olacaktır.

İşten ayrılan bir kişi için icra dairesine bilgilendirme yazısı gönderirken dilekçede işçinin adres bilgisi verilmelidir. Özlük dosyasında kayıtlı son adresi veya işten ayrıldıktan sonra çalışmaya başladığı yeni işyeri adresi belirtilebilir. Ayrıca işten ayrılış bildirgesi de dilekçeye eklenerek posta edilmelidir.

Örnek dilekçe için linke tıklayınız.

İşten ayrıldığı bildirilmeyen çalışanların icra ödemelerinden işyerleri sorumludur. İşyerleri icra yazısının ulaştığı tarihten itibaren icra takibini yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle mutlaka bu yazıların ilgili dairelere gönderilmesi konusuna dikkat edilmelidir.

İcra Ödemesinin Bitmesi

Personel çalışmaya devam etmekteyse fakat borç tutarının hepsi icra dairesi hesabına ödenmiş ve ödenecek borç tutarı kalmadı ise, icra dairesine bir yazı iletilmesine gerek yoktur. Burada önemli olan borçla ilgili olarak icra dairesinde son gelen icra yazısında belirtilen faiz dâhil borç tutarının tamamının kesilerek icra dairesi hesabına yatırılmış olmasıdır. Borç tutarı tamamen ödendiyse ilgili daireye bir yazı ile bildirim yapılmaksızın icra ödemesi sonlandırılabilir.

Personelin Ücretsiz İzinde Olması

Personelin ücretsiz izne ayrılması durumunda o ay içerisinde hiç çalışması yok ise ücreti hiç hesaplanmayacak dolayısıyla borç tutarı o ay için tahsil edilemeyecektir. Personelin işine geri dönmesi ve bordrolarının hesaplanmaya başlaması ile icra/nafaka kesintilerine de devam edilecektir. İcra dairesine bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

Ayın bir kısmında ücretsiz izinde olan bir personel için ise tahakkuk eden ücretinden yasal sınırları içerisinde icra/nafaka kesintisi yapılabilecektir.

Personelin Borcunu Kendisinin Kapatması

İcra kesintileri devam ederken icra borcunu kendisi toplu ödeme ile kapatan personeller öncelikle bu durumu işyerlerine bildirmelidir. İcra ödeme işleminin son bulması için personelin işyerine icra fek yazısı iletmesi gerekmektedir. Ödeme yapılarak icra kesintilerinin son bulduğunun icra fek yazısı ile bildirilmesi ile icra kesintilerine devam edilmez. İcra dairesine bir yazı ile bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Daha sonra icra dairesi tarafından icra kesintisini gerçekleştiren işyerine borcun kapandığına dair bir yazı iletilecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Boşanma Sonrası AGİ

Boşanma Sonrası AGİ

Boşanma Sonrası AGİ detaylarını bu yazımızda ele aldık. AGİ yani uzun adıyla Asgari Geçim İndirimi, …