İcra Kesintisinin Hesaplanması
İcra Kesintisinin Hesaplanması

İcra Kesintisinin Hesaplanması

4857 Sayılı Kanuna göre işçinin ücretinin dörtte birine kadar haciz konulabilir. İcra Kesintisinin Hesaplanması nda İcra Müdürlüğü’nden gelen yazı esas alınır.

İcra kesintisi, gelen yazıda bulunan “Alacak Miktarı” başlığı altındaki kriterlere uygun yapılmalıdır. Borçlunun net ücretinin dörtte birinin, yakacak yardımı, tazminat, ikramiye vb. tüm yan ödemelerinin tamamının veya yan ödemelerinin de dörtte birinin haczine karar verilebilir. İşveren belirtilen oran ve tutarda icra kesintisini yapmak zorundadır. İşveren borçlunun ücretinin net tutarının, dörtte birini bulur, “Alacak Miktarı” kısmında belirtilen kriterlere göre yan ödemelerin net tutarının tamamını veya net dörtte birini keserek ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderir.

AGİ Maaş Haczi Hesaplamasına Dahil Olur Mu?

AGİ esas ücrete munzam tediyeler kapsamına girdiği için esas ücrete itibarı aranmaz dolayısı ile bu tediye kesilmez ve haczedilemez. Bu sebeple İcra Kesintisinin Hesaplanması na dâhil edilmemelidir.

Bazı durumlarda icrası olan personelin aynı zamanda nafaka kesintisi de bulunabilir. Bu durumda öncelik her zaman nafaka kesintisinde olmalıdır. İcra hesaplaması nafaka kesildikten sonra kalan net tutarlar üzerinden yapılmalıdır.

Aşağıda örnek icra hesaplamaları bulunmaktadır:

2.000 TL net ücret, 150 TL net yol yardımı bulunan personelden kesilebilecek icra tutarı “Alacak Kriteri” özelliklerine göre aşağıdaki şekillerde hesaplanmaktadır.

a) “Alacak Miktarı” Kriteri; Ücretin dörtte biri, yan ödemelerin tamamı,
İcra = Net ücretin dörtte biri + yan ödemelerin tamamı
Ödenecek İcra Tutarı = 500 TL + 150 TL = 650 TL

b) “Alacak Miktarı” Kriteri; Ücretin ve yan ödemelerin dörtte biri
Ödenecek İcra Tutarı = 2150/4 = 537 TL

c) Aynı zamanda 500 TL nafaka kesintisi bulunan ve “Alacak Miktarı” Kriteri; Ücretin ve yan ödemelerin tamamı,

İcra Tutarı = (ücret-nafaka)/4 + Yan ödeme
İcra Tutarı = (2.000-500)/4 + 150 TL = 525 TL

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ramazan Ayında Çalışanlara Ayrımcılık Yapılması

İş hayatında işçi işveren arasında bir takım uyuşmazlık yaşanmaktadır. Özellikle de Ramazan ayının yaklaşması ile …