İcra-Nafaka Yazısı İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı?
İcra-Nafaka Yazısı İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı?

İcra-Nafaka Yazısı İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı?

İcra/Nafaka Ödemeleri İçin Gelen Yazılar

Herhangi bir çalışanın ödenmemiş borçlarından dolayı haciz kararı alınması durumunda ya da bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin nafaka alacakları ile ilgili, iş adreslerine icra/nafaka yazıları gönderilmektedir. İcra dairesi veya aile mahkemelerinden gönderilen bu yazılar mahkemenin sonlanıp nafaka veya icranın ödenmesinin kesinleşmesi ile işyerlerine iletilir. Amaç işverenin ücret bordrosunu düzenlerken işçiye sormaksızın borçlarını işçinin ücretinden tahsil edebilmesidir.

Gelen icra yazısı örneği için linke tıklayınız.

İcra/Nafaka yazısı ilk elimize ulaştığında yapmamız gereken şey icra dairesi ya da aile mahkemesine cevaben bir dilekçe hazırlamaktır. Bu dilekçe icra dairesinden/aile mahkemesinden gelen yazının alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde posta ile daireye gönderilmelidir. Dilekçenin içeriğinde işçinin o işyerinde çalışıp çalışmadığı bilgisi verilmeli, icra/nafaka yazısının içeriğinde bizden istenen bilgiler ile birlikte ücret haczi gereğince ücretine haciz konulduğunu ve alacağı ücretten kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağının bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek dilekçe için linke tıklayınız.

Ücret haczi yazısında belirtilen borçlunun, ilgili işyerinde çalışmaması durumunda 7 gün içerisinde borçlunun ilgili işyerinde çalışan personel olmadığını, bu nedenle ücrete haciz konulamadığını belirterek icra dosyasına cevap verilmesi gerekmektedir.

İcra ve Nafaka Nereye Ödenir?

İcra kesintisi icra dairesinin icra yazısı içerisinde bildirdiği hesap numarasına, nafaka ödemeleri ise hak sahiplerinin hesaplarına ödenmelidir. Fakat icraya konu olan nafaka ödemeleri için yine icra dairesinin ilettiği hesap numarasına ödeme yapılmalıdır.

Ödemeler yapıldıktan sonra ödeme makbuzları mutlaka muhafaza edilmelidir. İcra ödemeleri ayrıca bir takip formu ile takip edilmeli, borç bitiminde ödeme sonlandırılmalıdır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2019 Asgari Ücretlinin Bordrosu Nasıl Olacak?

2019 Asgari Ücretlinin Bordrosu Nasıl Olacak?

Yeni yıla girmeden 1 hafta önce, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından duyurulan asgari ücret, işçilerin ve yeni …