İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi FeshiGiriş:

İşveren tarafından işletme müdürü olarak çalışan işçinin savunması dahi alınmadan iş akdinin feshi işe iadeyi gerektirir. İşe Başlatmama halinde ödenecek tazminatların makamca belirlenmesi gerekir.

Özet:

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğine, toplanan delilere göre, yasanın 18/son maddesinde belirtilen nitelikte işveren vekili olmadığı, mesai arkadaşlarının ve yönetim kurulu üyelerinin huzurunu bozmaktan gerçekleştirilen feshin haklı ve yazılı olmadığı, savunması alınmadan yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır. İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti talep olmasa da resen dikkate alınmalıdır. Keza tespit niteliğindeki bu hüküm nedeni ile karar harcı ve vekalet ücretinin maktu olarak takdiri gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?