İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması

İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması

İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye KullanmasıGiriş:

İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanarak kendine menfeat temin etmesi tazminata hükmedilmeyeceği anlamıdadır.

Özet:

Banka müfettişlerinin belirlemelerine göre, davacı kendi yararına fayda sağladığı gibi bankayı da önemli oranda zarara uğratmış olup, bu eylemler bilinçli olarak ve işverenin güvenini kötüye kullanmak suretiyle yapılmış olduğu tartışmasız bulunduğundan işverenin Toplu İş Sözleşmesinin 59 ve 1475 sayılı İş Kanununun 17/2. maddeleri gereğince yapmış olduğu fesih işleminin yerindedir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?