İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi

İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi

İş Akdinin Sendikal Nedenle FeshiGiriş:

Sendikal nedenle iş akdinin feshi işçinin işe iade davası sonucunda işe iade ve boşta geçen süre ile işverenin işe almaması durumunda ödenecek tazminatın belirlenmesi gereği

Özet:

Dava feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi talebine ilişkindir. Mahkemece sendikal örgütlenmede öncülük yapan beş kişiden biri olduğu için savunması da alınmadan sendikal nedenle işten çıkarıldığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine bir yıllık tazminata, en çok dört aya kadar ücretin 912.000.000 TL. olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Dosya içeriğine göre, mahkeme kararının yerinde olduğu, feshin sendikal nedenlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak feshin geçersizliğinin sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken tespit niteliğinde hükümler olduğundan, miktar belirtilmeksizin karar altına alınmalıdır. Ayrıca işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti talep olmasa da re’sen dikkate alınmalıdır. Keza tespit niteliğindeki bu hüküm nedeni ile karar harcı ve vekalet ücretinin maktu olarak takdiri gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?