Etiket Arşivleri: İŞE İADE DAVASI

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe girdi. 7036 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırıldı. Peki, yeni İş Mahkemeleri Kanunu neler değiştirecek?

Devamı »

İş Güvencesi Tazminatı SGK Uygulamaları

is-guvencesi-tazminati-sgk-uygulamalari

Tahmini okuma süresi: 10 dk. İş güvencesi tazminatı, İş Kanunun 21.maddesi hükmüne göre göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu  en az dört , en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir. İşe iade davası sonucu hakkında yapılan işten …

Devamı »

İşe İade Davası İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

ise-iade-davasi-icin-gerekli-olan-kosullar-nelerdir

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 4857 sayılı İş Kanunumuz, iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, çeşitli maddeleri hüküm altına almıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir.  Aynı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ile (18, …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-16120

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İSTEMİ ( İşe İade Davası – İşyerinin Üretim Mekanizmasının Eksiksiz Tespitiyle Davacı ve Arkadaşlarının Yaptığı İşin Asıl İş Olan Üretim Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği ) • İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliği İstemi – Davalı Şirketler Arasındaki Niyet Mektubu ve Ekleriyle İşyerinde Fiili Durum Karşılaştırılarak Davacı …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-27201

• İŞE İADE DAVASI ( Davacının Aldığı Nakit İade İşlemleri ve Müşteri İade Formlarına Gerekli Bilgileri Almaması Şeklinde Gerçekleşen Prosedüre Aykırı İşlemlerinin Birbirine Yakın Zaman Dilimine Toplandığı – Fesih Geçerli Nedene Dayandığından Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞ AKIŞINI BOZUCU NİTELİKTEKİ EYLEMLERİ ( Aldığı Nakit İade İşlemleri ve Müşteri …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-12833

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Davacının Alt İşveren Şirketi Yanında İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği ) • İŞE İADE DAVASI ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Alt İşveren Şirketi Açısından Davanın Kabul …

Devamı »

İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Eski İşyerinde Göreve Başlaması İşe İade Davasını Nasıl Etkiler?

İşçinin işe iade davası sürecinde eski işyerinde işe başlatılması, işverenin yaptığı feshin geçersiz olduğunu kabul ettiği anlamına gelecek olup; işveren tarafından ödenecek olan işçinin çalışmadığı sürelere ilişkin en çok 4 aya kadar olan ücreti, iş sözleşmesinin fesih tarihinden işçinin yeniden işe başladığı tarih arasındaki süre üzerinden hesaplanacaktır.

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-824

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) • İŞE İADE DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) …

Devamı »

İşe İade Davası / İşçinin Nakli

İşe İade Davası / İşçinin Nakli Giriş: İşe iade davası,  personel naklinin davalı şirketin tek taraflı iradesine bağlı olup olmadığı, diğer şirketlerde davacının değerlendirilebileceği uygun bir pozisyon bulunup bulunmadığı , gerekirse bilirkişi aracılığıyla işyerinde keşif yapılması Özet: Personel naklinin davalı şirketin tek taraflı iradesine bağlı olup olmadığı veya davalının bu …

Devamı »