İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-12833

yargitay-karari

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Davacının Alt İşveren Şirketi Yanında İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İŞE İADE DAVASI ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Alt İşveren Şirketi Açısından Davanın Kabul Edileceği/Feshin Geçersizliği Davası )

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası – Davalılar Arasında Geçerli ve Muvazaaya Dayanmayan İlişki Bulunduğu/Davacının Alt İşveren Şirketi Yanında İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL ( İşverenin Feshi Bildirimini Yazılı Yapmak ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmek Zorunda Olduğu/İhale Süresinin Sona Ermesi Geçerli Bir Fesih Nedeni Oluşturmayacağı/Feshin Geçersizliği ve İşe İade )

• YAZILI ŞEKİLDE YAPILMA GEREKLİLİĞİ ( Fesih Bildiriminin – İhale Süresinin Sona Ermesi Geçerli Bir Fesih Nedeni Oluşturmayacağı/Feshin Geçersizliği ve İşe İade )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe girdi. …